Kога е месец Рамадан?

Моли се на Аллах и Той ще ти даде. Опрощение. Рая. Каквото си пожелаеш. ИншаАллах.

За тези желания имаш още време - до Байрам. Рамадан 2018 свършва на 16.05.2018,след:

Kommentare sind geschlossen.

сподели
Кога е Рамадан и какво е всъщност?

Рамадан е свещеният месец на мюсюлманите и се състои от пост, молитва и Закатул-Фитр. Рамадан е пост. Рамадан се характеризира още с Лейлатул-Кадр (Кадир Гечези) или "Нощ на съдбата", от Закатул-Фитр (Фитрe)- данък-милостиня в края на месеца и празника след разговяването, познат като Байрам или „ид (ейд) ал-фитр". Рамадан е добър момент за заплащане на Закат (зекят). Разговяването (ифтара) се извършва на залез слънце в края на деня. В Имсакийе, календара Рамадан, можете да видите кога е ифтара за съответния ден. По време на Рамадан ние мюсюлманите се молим по-усърдно, например изпълняваме допълнително молитвата Тарауих (Теравих), или рецитираме повече молитви (дуас).

Споделете ни: Какво прави Вашия Рамадан специален?